ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Μεταγνωστικό Κέντρο είναι ένα κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου αλλά και λυκείου. Ο σκοπός του κέντρου μας είναι να στηρίξουμε τους μαθητές μας στην καθημερινή τους μελέτη με ρόλο καθοδηγητικό. Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι οι μαθητές μας επιλύουν ΜΟΝΟΙ τους τις εργασίες τους , ενώ οι καθηγητές τους παρέχουν βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, τεχνικές και οδηγίες που βοηθούν στην κατανόηση , εμπέδωση αλλά και την αναπαραγωγή της γνώσης .
Εκτός όμως από την καθημερινή μελέτη , ουσιαστικός ρόλος του κέντρου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, ανεξάρτητα από τις διδακτικές επιλογές του κάθε καθηγητή. Ο στόχος μας είναι οι μαθητές να έχουν τις γνώσεις για μία πετυχημένη μαθησιακή πορεία.
Ο χρόνος μελέτης καθημερινά είναι 2 ώρες τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής ακόμη και αν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της επόμενης μέρας σε χρόνο λιγότερο των δύο ωρών, παραμένει στο κέντρο κάνοντας εργασίες εμπέδωσης και εξάσκησης των βασικών μαθημάτων.